Thời gian làm việc
Thứ 2->6 : 8:00 - 21:00
Thứ 7,CN : 9:00 - 20:00
Hỗ trợ trực tuyến
Bán lẻ: Ms.Hằng
Skype Me™!
Hotline:0983 673 115

Quản lí: Mr.Hiền
Skype Me™!
Hotline:0934 88 83 86

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
Sản phẩm xem nhiều
STM32F103 EDU KIT

1.800.000 VNĐ
1.710.000 VNĐ
ESP8266

68.000 VNĐ
Burn-E Progammer

200.000 VNĐ
Mạch nạp PICKIT2

180.000 VNĐ
STM32F103C8 Mini KIT

230.000 VNĐ
STM32F103VET6 2.4

650.000 VNĐ
STM32F4 Discovery

435.000 VNĐ

Linh Kiện Cơ Bản

Hết hàng
CAP0805 1pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 1pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 1.5pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 1.5pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 2pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 2pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 2.2pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 2.2pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 3.3pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 3.3pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 4.7pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 4.7pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 6.8pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 6.8pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 8.2pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
  Tụ điện 0805 8.2pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 10pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 10pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 12pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 12pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 13pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 13pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 15pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 15pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 18pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 18pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 20pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 20pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 22pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 22pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 24pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 24pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 27pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 27pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 30pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 30pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 33pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 33pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 39pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 39pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)