Thời gian làm việc
Thứ 2->6 : 8:00 - 21:00
Thứ 7,CN : 9:00 - 20:00
Hỗ trợ trực tuyến
Bán lẻ: Mr. Hoàng
Skype Me™!
Hotline:0965322232

Quản lí: Mr.Hiền
Skype Me™!
Hotline:0934 88 83 86

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
Sản phẩm xem nhiều
STM32F103 EDU KIT

1.800.000 VNĐ
1.710.000 VNĐ
Burn-E Progammer

200.000 VNĐ
ESP8266

68.000 VNĐ
Mạch nạp PICKIT2

180.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)

145.000 VNĐ
STM32F103C8 Mini KIT

230.000 VNĐ
STM32F4 Discovery

435.000 VNĐ

Linh Kiện Cơ Bản

Hết hàng
CAP0805 1pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 1pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 1.5pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 1.5pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 2pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 2pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 2.2pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 2.2pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 3.3pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 3.3pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 4.7pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 4.7pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 6.8pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 6.8pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 8.2pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
  Tụ điện 0805 8.2pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 10pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 10pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 12pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 12pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 13pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 13pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 15pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 15pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 18pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 18pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 20pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 20pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 22pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 22pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 24pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 24pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 27pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 27pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 30pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 30pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 33pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 33pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)
Hết hàng
CAP0805 39pF 50V
SL Đơn giá
1
325.000 VNĐ
5 320.000 VNĐ
10 Liên hệ
Tụ điện 0805 39pF 50V , 4000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn (reel)