Thời gian làm việc
Thứ 2->6 : 8:00 - 21:00
Thứ 7,CN : 9:00 - 20:00
Hỗ trợ trực tuyến
Bán lẻ: Mr. Hoàng
Skype Me™!
Hotline:0965322232

Quản lí: Mr.Hiền
Skype Me™!
Hotline:0934 88 83 86

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
Sản phẩm xem nhiều
STM32F103 EDU KIT

1.800.000 VNĐ
1.710.000 VNĐ
Burn-E Progammer

200.000 VNĐ
ESP8266

68.000 VNĐ
Mạch nạp PICKIT2

180.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)

145.000 VNĐ
STM32F103C8 Mini KIT

230.000 VNĐ
STM32F4 Discovery

435.000 VNĐ

Điện trở 0805 5%

Hết hàng
R0805 5% 0R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 0R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 10R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 10R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 22R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 22R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 33R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 33R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 47R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 47R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 56R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 56R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 100R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 100R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 120R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 120R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 150R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
1 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 150R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 180R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 180R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 220R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 220R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 330R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 330R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 470R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 470R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 560R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 560R, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 680R
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 680R , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 1K
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 1K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 1.2K
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 1.2K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 1.5K
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 1.5K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 2K
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 2K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0805 5% 2.2K
SL Đơn giá
1
130.000 VNĐ
5 125.000 VNĐ
10 Liên hệ
Ðiện trở 0805 2.2K , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)