Thời gian làm việc
Thứ 2->6 : 8:00 - 21:00
Thứ 7,CN : 9:00 - 20:00
Hỗ trợ trực tuyến
Bán lẻ: Mr. Hoàng
Skype Me™!
Hotline:0965322232

Quản lí: Mr.Hiền
Skype Me™!
Hotline:0934 88 83 86

Danh mục sản phẩm
Sản phẩm bán chạy
M95
190.000 VNĐ
Jlink-Horse
130.000 VNĐ
LM2596 Module V1
35.000 VNĐ
BL4.0 HM11 - SMD
249.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)
145.000 VNĐ
nRF24L01 Module V1
45.000 VNĐ
Sản phẩm xem nhiều
STM32F103 EDU KIT

1.800.000 VNĐ
1.710.000 VNĐ
Burn-E Progammer

200.000 VNĐ
ESP8266

68.000 VNĐ
Mạch nạp PICKIT2

180.000 VNĐ
BL2.0 HC06 -DIP(Slave)

145.000 VNĐ
STM32F103C8 Mini KIT

230.000 VNĐ
STM32F4 Discovery

435.000 VNĐ

Điện trở 0603 5%

Hết hàng
R0603 5% 2M
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 2M , Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 1M
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 1M, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 680K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 680K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 560K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 560K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 470K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 470K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 330K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 330K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 220K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 220K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 200K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 200K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 180K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 180K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 150K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 150K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 120K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 120K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 100K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 100K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 68K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 68K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 56K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 56K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 47K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 47K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 33K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 33K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 22K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 22K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 20K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 20K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 18K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 18K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)
Hết hàng
R0603 5% 15K
SL Đơn giá
1
120.000 VNĐ
1 120.000 VNĐ
5 Liên hệ
Ðiện trở 0603 15K, Sai số 5%, 5000 pcs/1 reel , Bán theo cuộn( reel)